Kjære leser

Ukens BloggRose Den rødgrønne regjeringa

Kjære leser tillat meg å presentere saken for deg:

“Husmannssønnen Jo Arne Ødegård har i flere år kjempet for hjemmet som har tilhørt familien hans i tre generasjoner.
De siste årene har vært vanskelig for Ødegård, nå ønsker han å flytte tilbake så raskt som mulig.
–Det har i lang tid vært en stor drøm å flytte tilbake. Det ble feiret med kake da jeg trodde jeg hadde fått gården tilbake igjen i 2005, men denne gangen er den endelig, forteller en tydelig lettet Ødegård.
Løvenskiold nektet å selgeFamilien Ødegård har drevet husmannsplassen siden 1920-tallet og ønsket å kjøpe den, men Løvenskiold har nektet å selge.
I 2005 grep staten inn og eiendommen ble ekspropriert for at Ødegård skulle få bli boende etter at han var blitt kastet ut.
Striden rundt husmannsplassen fortsatte i rettsvesenet og endte til slutt opp i Høyesterett, som nå har avgjort saken.
Overrasket og skuffet
Løvenskiold ville ha Høyesterett med på at man måtte avveie hans interesser mot Ødegårds, og at inngrepet tvillaust måtte være til mer gagn enn skade. Høyesterett avviste dette.

Løvenskiold mente også at det var saksbehandlingsfeil da saken
tidligere har blitt behandlet i rettssystemet, men heller ikke dette førte fram.
Han forsøkte også å unngå ekspropriasjon ved å vise til et tidligere ekspropriasjonsvedtak, som gikk i Løvenskiolds favør. Høyesterett avviste også dette.
Carl Otto Løvenskiold er skuffet over vedtaket.
– Dette har vært en lang og lei sak hvor vi har jobbet hardt for å finne gode løsninger for alle. Vi er både overrasket og skuffet, sier han i en pressemelding.
Vil ta tid
Løvenskiolds advokat Bjørn Stordrange tror Ødegårds overtakelse av gården ligger et stykke frem i tid.
–Nå skal retten avgjøre hva slags erstatning Løvenskiold skal få etter at staten tvang han til å gi avkall på eiendommen. Det vil ta tid.
Hvordan stiller din klient seg til at Ødegård flytter tilbake til gården?
–Man har ingen annen mulighet enn å innrette seg etter det nå som vedtaket er fattet.
Høyesterett har nå konkludert med at statens overtakelse var lovlig, og dermed har Løvenskiold tapt i alle rettsinstanser.”


http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.6786194

Landadelens forringete makt:

Kjære leser.

I Norge har vi vært velsignet fra å ha en landadel. Likevel forteller denne historien oss mye hvordan klasseforholdene var i det gamle Norge.Løvenskiold slekta  er en gammel og velstående slekt som fra århundrer tilbake har tilegnet seg landområder i en utstrekning som ikke ville vært mulig i dag.

Denne konkrete historien går langt tilbake. Jeg husker selv et innslag fra østlandsendingen der politiet kom for å kaste ut denne husmannssønnen. Heldigvis fikk vi i 2005 en ny regjering, som så urettferdigheten i dette. Ekspropriasjon er en alvorlig affære. At staten kan beslagglege privat eiendomsrett strider mot kapitalismens første og fremste grunnregel. Nå er det unntakstilfeller at staten går til slike skritt. Men i rettferdighetens navn er glad for at staten V/ den rødgrønne regjeringa gjorde nettopp det. Og at de i tillegg tok regninga ved den rettsbehandling som har foregått etter at de grep inn for denne stakkars mannen.

All ære til den røgrønne regjeringa:-)

http://no.wikipedia.org/wiki/Løvenskiold

Tips oss hvis dette innlegget er upassende