Jeg beklager om jeg igjen forstyrrer bloggfreden med enda et politisk innlegg. For de som begynner å bli lei, kan jeg fortelle at det er to år igjen til neste valg.

Kjære venner her er et vitnesbyrd fra en SV`er. Min venn igjennom mange år sendte meg i helgen dette vitnesbyrdet, og med hans tillatelse gjengies vitnesbyrdet nedenfor. Jeg håper at du får den med deg, om du er i tvil hva du skal stemme:-)

“Hvorfor stemmer jeg SV?

Valgkampen går raskt mot slutten. Noen uker med intensivt arbeid er snart slutt.
Valgkamp handler om å overtale og kanskje overbevise. Politikere opptrer som salgsagenter for hvert sitt parti. Når valgkampen nå går mot slutten er kanskje dette et siste forsøk på å bidra.

Mitt politiske engasjement startet i 6. klasse på barneskolen og tiltok kraftig gjennom ungdomskole og videregående skole. Kampsaken var ” Nei til all rasisme” og ” Ja til et fargerikt fellesskap”. I dagens debattklima framstår slike standpunkt som naive og virkelighetsfjerne. Dagsorden i innvandringsdebatten handler i dag om kriminalitet og Mulla Krekar. Jeg er stolt av at SV fremdeles tørr å snakke om positive sider ved det flerkulturelle samfunnet! I en tid hvor selv politikere fra AP snakker om å internere folk uten lov og dom, så er SV et parti som sier ”Nei til all rasisme”. SV holder den fanen hevet, selv når det fører til mindre popularitet.

Utenrikspolitikk er og har stort sett alltid vært fraværende i norsk valgkamp. SV er stolt over at Norge i dag gir 1 % av BNP i bistand. Bistand har alltid vært omdiskutert og må alltid revideres med henhold til virkemidler og satsingsområder. Gjennom sin utenrikspolitikk signaliserer SV at Norge har og tar et internasjonalt ansvar, SV viderefører således det som kan kalles ”fredstradisjonen” i norsk
utenrikspolitikk.

Skolepolitikk, lekeskolen? De borgerlige omtaler SV sin skole som lekeskole. Høyresidens skole kan da kalles en quiz skole. I sin retorikk har høyrepartiene mer fokus på tall og statistikk enn innholdet i skolen. SV ser det alvorlige i at flere norske elever sliter med lesing, skriving og regning. Et løsningsforslag fra SV er økt fokus på disse ferdighetene i tidlig alder. Det er også en grunn at SV ønsker flere førskolelærere til å arbeide i
barnehagene.

I skolepolitikken er det tre punkter som er viktig for meg, og som jeg vet at SV lærere kommer til å rase mot regjeringen hvis de ikke gjør noe med.
a) Innføring av valgfag på ungdomsskolen.
b) Redusere den administrative byrden for lærerne.
c) Redusere teorimengden på yrkesfagene.

Et annen viktig sak for meg er at SV vil innføre leksehjelp. Jeg har lenge vært i mot det, men ser at det tydelig er et behov for det.

Miljøpolitikk

SV tar miljøpolitikk på alvor. Viktige saker i denne valgkampen er kampen mot oljeboring i nord og mer satsing på fornybar energi. Satsingen på fornybar energi er for dårlig. Norge er i alt for stor grad preget av oljen. Framtidig suksess oppnås ved mer forskning på fornybar energi. SV er også tydelig på at det å være miljøvennlig koster. Derfor ivrer ikke SV etter å redusere prisen på benisn og utbygging av flerfelts motorveier. SV vil istedenfor satse på kollektivtransport. Et viktig fokus for neste periode er toget.

SV sier også klart i fra at de vil prioritere offentlig velferdsløsninger framfor skattelette. Vi lokker ikke velgere med skattelette. Vi sier klart i fra at offentlig velferd også må finansieres.

Valg 2009

I år vil vi kunne få det blåeste stortinget på lenge. Et storting med en sterk
innflytelse fra FRP. FRP vil over tid bygge ned den offentlige velferdsstaten, svekke de faglige rettighetene og føre en miljøpolitikk som gjør Norge til en vits i
det internasjonale samfunnet. FRP blir det mest innflytelsesrike partiet på borgerlig side i år. En hver borgerlig regjering vil måtte søke støtte hos FRP eller
ha FRP med i regjering. En stemme til de borgerlige partiene i år, vil åpne for større innflytelse fra FRP i norsk politikk. Vil du unngå det bør du stemme på et de
rød-grønne partiene.

Hvis du ønsker et parti som holder AP i øra i miljøpolitikken, da bør du stemme SV i
år.

Godt valg!

ha en god dag”

Tips oss hvis dette innlegget er upassende