Kjære leser

Valget nærmer seg.

I dag tidlig, mens solen enda ikke hadde stått opp, jeg lå i halvsøvne i min kuvøse av en seng, lyttet jeg til radioen. Der kunne Nrk, fortelle meg følgende:

Fra 2005 til første halvår i år ble det skapt over ti ganger flere jobber enn i den forrige fireårsperiode, noe som er en rekordstor vekst i nye arbeidsplasser, viser LOs samfunnsnotat og tall fra Nasjonalregnskapet hos Statistisk sentralbyrå.Fire av fem jobber kom i privat næringsliv, eller nesten 200.000 nye arbeidsplasser.Les også: Her er de ledige jobbene i Norge
– Har noe å gå på– Det er bra, for da har man noe å gå på i dårligere tider, som nå, sier LOs sjefsøkonom Stein Reegård.

Antallet ansatte i norsk industri økte også i denne stortingsperioden, en vekst som nesten kompenserte for nedgangen i årene 2001-2005“http://www.nrk.no/nyheter/okonomi/1.6764722

HELE FOLKET I ARBEID

For meg var dette en bekreftelse på det vi alle vet , og det er at AP er Arbeidernes Parti. Det gamle slagordet HELE FOLKET I ARBEID vil noen si er en sannhet med modifikasjoner. Da tenker jeg på det voksende antall unge som blir uføretrygdet.  Men også her har jeg tillit til at AP finner en løsning for fremtiden. Ja for er det en ting gutta og kvinnene i AP klarer ,er det å legge til rette for vekst i arbeidsplasser:

Dette er en artikkel fra 17 august 09
“Det er flust av ledige jobber i Norge. Det viser en gjennomgang Dagbladet har gjort.

Tilgangen på ledige stiller er nå like bra som under konjunkturoppgangen høsten 2005, viser tallene fra NAV”"

http://arkiv.na24.no/Nyhet/367465/11.000+ledige+jobber.html

OG DETTE TIL TROSS FOR FINANSKRISEN

Ja SSB Statistisk Sentrabyrå skriver dette om utviklingen som har funnet sted. Denne artikkelen skriver seg fra 2008:

” Norge har flere kvinner, eldre og unge i arbeid enn andre europeiske land. JAntallet arbeidsledige sank med 21 000 personer fra 2006 til 2007. Den største reduksjonen i antall arbeidsledige stod de i alderen 25-54 år for. I denne aldersgruppen ble det 17 000 færre arbeidsledige i 2007, sammenlignet med 2006. Reduksjonen i antall arbeidsledige fordelte seg nokså likt blant kvinner og menn.”

http://www.ssb.no/ssp/utg/200805/06/

Selv om en representant fra Norsk industri tillegger æren gode konjukturer og investeringer i oljeindustrien, så legger han til:

“Hvilken regjering vi har vil kanskje ha betydning for hvor arbeidsplassene skapes, men vi konjunkturer og oljeinvesteringer betyr så mye nå de siste dagene før valget, så får vi nøye oss med det, sier han.”

Men han innrømmer følgendende

“Jo, det har betydning for enkeltbedrifter og for enkeltbeslutninger …….” og bla bla bla.  For til tross for at min ekspertise på samfunnsøkonomi er begrenset , har jeg ihvertfall fått med meg at regjeringen ved AP, setter rammebetingelser, står for opplæring ( læringeordninger) og ikke minst det inntektspolitiske samarbeidet mellom LO og NHO. Et samarbeid som gagner konkurranseutsatt industri. I et slikt perspektiv er det viktig å få med seg at en borgelig regjering, spesielt med Frp , kan resultere at LO kommer i konflikt med disse. Dette da en borgelig regjering, spesielt med Frp, vil føre en politikk som strider med ARBEIDERNES RETTIGHETER.

Om du ikke tror meg , les denne artikkelen.

http://www.dagsavisen.no/meninger/article436345.ece

Her konkluderer Øystein Nilsen, doktor i Sosiologi ,  følgende:

“På arbeidslivsområdet er og blir Frps «modell» nærmere den anglo-amerikanske liberale modellen, enn den norske og nordiske. For vanlige arbeidsfolk, eller «folk flest», er det derfor god grunn til å styre unna Frp.”

Så kjære velger, ArbeiderPartiet er Arbeidernes Parti.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende