Kjære leser

Ukens rett høire tildeles Dagfinn Høybråten.

Kjære leser, Herr Tom Staavi, redaktør i kapitalist avisa Dine Penger ( burde vel heller vært kalt. Kapitalens Venner) var for en tid tilbake ute i offentlighetens søkelys for å hetse den rødgrønne regjering.   I den anledning  omtalte han våre kjære statsminister, og leder for de rødgrønne, for “frekkere enn flatlusa”.

KJære leser, den personen som er “Frekkere enn flatlusa”, er  Herr Dagfinn Høybråten. Ja dere har garantert, hørt hvordan i ethvert medium har anklaget sosialistene for å ha sviktet de fattige.  Ikke bare det, etter at ytterste høyre fløy av kristenfolket har samlet seg om Frp, er en viktig del av Krf sin valgkampstrategi, å fremstå som “de fattiges venn”.

SANNHETEN:

KJære leser, vær så god . Her har dere artikkelen som var å lese i dagsavisen i foregående uke.
“Steinar Schjetne 02. september 2009, oppdatert 02. september 2009 13:41

Det er en skam at antallet fattige barn økte sterkt fra 2000 til 2006, mener KrF-leder Dagfinn Høybråten. Selv var han både sosialminister og helseminister i fire av de seks årene.

– Jeg erkjenner at det er vanskelig å bekjempe fattigdom, og Kristelig Folkeparti tar sin del av ansvaret for denne utviklingen. Kjell Magne Bondevik ba om unnskyldning for det i valgkampen 2005, sier KrF-leder.

Høybråten var helseminister i Bondeviks andre regjering i to og et halvt år før han sommeren 2004 fikk ansvaret for Arbeids- og sosialdepartementet etter sosialminister Ingjerd Schou (H). KrF, Høyre og Venstre hadde regjeringsansvaret fra 2001 til 2005.

STERKT KRITISK

Høybråten er likevel sterkt kritisk til den rødgrønne regjeringen generelt og til SV spesielt etter forventningene som ble skapt i siste valgkamp. SV-leder Kristin Halvorsen ville utrydde fattigdommen i Norge, men er nå fire år etter blitt tvunget til å be om unnskyldning for ikke å ha innfridd løftet.

– Regjeringen klarer ikke å løse de viktige velferdsutfordringene vi står overfor. Fattigdommen har økt, flere ekskluderes fra arbeidslivet, helsekøene har blitt lengre og rusbehandlingskøene har blitt lengre, sier han.

STØRRE FORSKJELLER

I Fafo-rapporten som ble lagt fram onsdag morgen, går det fram at antall fattige barn i Norge ble mer enn fordoblet fra 2000 til 2006. I samme periode som nordmenn flest har opplevd en formidabel inntektsøkning, har andelen barn i fattige familier steget fra 50.000 og 5,1 prosent til 85.000 og 7,9 prosent.

– Tallene gir ikke uttrykk for at samfunnet generelt har opplevd en velstandsøkning, men at det er blitt større forskjeller. KrF ønsker en tverrpolitisk enighet om konkrete og målrettede tiltak for å bekjempe fattigdom, sier Høybråten. (NTB)”

http://www.dagsavisen.no/innenriks/article436267.ece?status=showall#response

Hykleren Høybråten.

Endel av denne sannheten er at da Høybråten var minister,
så kuttet han ned attføringen for funksjonshemmede fra fem til tre år. Så når den funskjonshemmede nå skal søke jobb har man ikke bare hemsko at man er funskjonshemmet, men også at man bare har bacleor. Takket være Dagfinn Høybråten skal dagens funksjonshemmete konkurrere mot funksjonsfriske som har mastergrad. Man trenger ikke være Einstein for å se hvem som vinner kampen om den jobben eller hva ?????

Høyres Erling Lae

Dagsavisen fulgte opp fattigdomssaken ved å rette et kritisk søkelys på Frp Høyrestyrte Oslo.

” Under Erling Laes ni år som byrådsleder er antallet fattige barn i Oslo blitt fordoblet. Men Høyres nestleder skammer seg ikke.

I 2000 var det 7.364 fattige barn i hovedstaden. Etter ni år med blått byråd og med Erling Lae som byrådssjef, nærmer tallet seg 16.000. Kun fire av byens 15 bydeler har lavere andel fattige barn enn landsgjennomsnittet. I bystyret har SV fremmet forslag for å bekjempe barnefattigdommen. Men byrådskameratene i Fremskrittspartiet og Høyre fikk følge av Venstre og KrF, og stemte hele «fattigpakken» ned så sent som i april i fjor.

– De borgerlige partiene har konsekvent stemt imot alle tiltak for å bekjempe barnefattigdom, sier gruppelederen i SVs bystyregruppe, Knut Even Lindsjørn.”

http://www.dagsavisen.no/innenriks/article436914.ece

Det man kan lese ut av denne artikkelen , og hvordan ståa er i Frp Oslo, er at om du som velger bryr deg om Norges fattige, så stem RØDGRØNT.

Som Lae selv innrømmer

“Satsingen på bydelene med mange fattige blir ikke alltid godt mottatt i «beste vest».”

Tips oss hvis dette innlegget er upassende