Kjære leser:-)

Som vi alle vet er det snart valgkamp. Som vi alle vet er det mulighet for at den reinkarnerte ondskapen blir tildelt makt etter valget. Jeg snakker selvsagt om Fremskrittspartiet. Partiet uten hjerte.

Partiet uten hjertet styrer Oslo med hard hånd. Kamerater, revolusjonære, bring frem lommetørklet ,sett deg godt til rette og les hva slags ondskap som blir videreformidlet igjennom Frp sitt styre i Oslo:

Til tross for at mer enn 1500 mennesker er registrert som bostedsløse har kommunen bare søkt om tilskudd til 82 nye boliger.- Regjeringen gir ikke kommunene penger til å satse mer på disse boligene. Det hjelper ikke å stille til veie mer penger der staten skal finansiere 20 prosent av utgiftene, når kommunen blir sittende igjen med 80 prosent av utgiftene, sier Sylvi Listhaug (FrP).På grunn av regjeringens økonomiske krisepakke har Husbanken 250 millioner kroner ekstra til å finansiere utbygningen av kommunale utleieboliger i år. Det er dobbelt så mye som i fjor, og gjør at nye prosjekter finansieres med inntil 40 % dersom det skal føres tilsyn med beboerne.Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa er ikke enig i Listhaugs kritikk av tilskuddsordningen. Hun mener manglende politisk vilje, og ikke økonomiske hensyn, er grunnen til at det ikke har blitt søkt om tilskudd til flere boliger.- Oslo har mange utfordringer, men de har også muligheter. Når det gjelder kommuneøkonomi, så har de større muligheter enn mange andre kommuner. Det er kommunen som har ansvaret og må stå til rette for de prioriteringene de selv gjør.Husbanken mener det er synd at Oslo ikke benytter seg av årets ekstra store pott.- Oslo kommune kan få til så mange kommunale boliger de ønsker. I år er et veldig spesielt år, for i år har vi nok til å gi boligtilskudd til 3000 boliger på landsbasis, sier regionsdirektør i Husbanken, Guri Bergo.Oslo kommune benytter i stor grad leiavtaler med private aktører for å gi midlertidige botilbud. Derfor mener helse- og sosialbyråden at det ikke er nødvendig at kommunen selv bygger ut flere nye boliger.- Hadde vi hatt ubegrenset med midler, men kommunen er midt i en finanskrise. Nå ser det ut til at vi bruker 100 millioner kroner mer på sosialhjelp. Derfor må vi sørge for at vi har en god økonomisk styring av kommunen, men vi skal jobbe langsiktig og målbevisst for å få på plass flere botiltak for de som trenger det i Oslo, sier Listhaug.

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.6624920

Hvordan rimer velferdsbyråden og Siv Jensen sin favoritt som kronprinsse med det nedenfor:

“Oslo kommune er langt på vei fornøyd med den kommunale tiltakspakken som ble lagt fram av regjeringen mandag.Oslo kommune tilføres 613 millioner kroner fra regjeringens krisepakke. Disse midlene kan gå til vedlikeholdsprosjekter innen eldreomsorg, barnehager, skoler, og kollektivtrafikken.”

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=550741

At det finnes penger er det ikke tvil om : Jeg har skrevet mange mange innlegg om Frp byrådet sine prioriteringer når det gjelder å fordele pengesekken. Det er et gjennomgående trekk kjære leser at FRP byrådet prioriterer ned de svakeste av de svakeste i forhold til å gi dem tak over hodet.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende