Kjære leser:

“I Oslo er trekningen delegert til rektor på den enkelte skole. Dette systemet bygger på tillit.- Men ordningen åpner også for juks. Flere rektorer bryter reglene og sørger for at elevgruppene kommer opp i fag de er ekstra flinke i, hevder ungdomsskolelærere overfor Aftenposten.no.Slik hjelper rektor elevene, og sørger samtidig for at skolen klatrer på karakter-rankingen, mener de.- Før var det litt høytidelig, ja nærmest en liten seremoni, da resultatet av trekningen ble kunngjort. Nå er det helt annerledes. Noen skoleledere tar utgangspunkt i standpunktkarakterene som settes før jul, og ser hvilke klasser som ligger best an i de ulike fagene. De som er flinkest i engelsk, kommer opp i engelsk. De som er flinkest i matte, kommer opp i matte, sier en av lærerne til Aftenposten.no.- På en annen skole har rektor en samtale med hver enkelt lærer og spør hvordan klassen deres ligger an. Så fordeler rektor eksamensfagene slik at hver elevgruppe får skriftlig eksamen i det de er flinkest til, hevder læreren.En annen lærer sier det slik:- I år ble lærerne på min skole overrasket over at de faktisk ikke ble tatt med på råd før resultatet av trekningen forelå. Året før ble det jo dealet litt og tatt hensyn til de ulike elevgruppenes tilgang på lærere.En tredje lærer sier sammenfallet mellom elevenes styrke og det faget de får eksamen i, nå er blitt så påfallende at temaet må komme opp.- Jeg tror lærere etterhvert vil tore å ta det opp med skoleledelsen. Det er ikke bare skriftlig eksamen det handler om. Vi arrangerer «prøvemuntlig» for at elevene skal få øve seg på muntlig eksamen. De som gjør det best på testen, blir tatt ut til muntlig eksamen, hevder læreren.”

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3064533.ece

Stolt Byrådsleder:
Ja Oslo skolen er Høire sitt utstillingsvindu i skolepolitiske saker. Nasjonale prøvelser er noe som ble innført av høire regjeringen Bondevik. Nåværende regjering viderefører nasjonale prøvelser, men offentliggjør ikke skolen. Men. Hvert år som nasjonale prøvelser blir offentliggjort ligger Oslo skolene på toppen.

Og hver gang går skolebyråden i Oslo, fra høire og skryter av Høire skolen.

Nå vet vi hvorfor de ligger så høyre.. ehhh høyt.

J`accuse :

På slutten av attenhundretallet ble en fransk kaptein dømt for forræderi. Saken har gått inn i historien som Dreyfus affæren. Dommen var omstridt for de den anklagete var jødisk. Frontene var steile. Den franske forfatter E Zola skrev et innlegg med tittelen “J accuse ” “jeg anklager” der han mente at den franske presidenten og eliten hadde fått Dreyfus dømt pga sin jødiske arv og med det hadde undergravet rettsvesenet.

http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Zola

Over hundre over etterpå tar jeg , Rød Stemme, opp E Zolas fane og anklager skolebyråden og resten av skolehøire for å BEVIST JUKSE MED TALLENE FOR Å VINNE SKOLEPOLITISKE GEVINSTER.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3070080.ece

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3074618.ece

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3074299.ece

Ha en høirefri 17 mai.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende