Kjære leser

Den politiske snakkisen de siste dagene har vært den såkalte blasfemiparagrafen.:

Blasfemiparagrafen skal fjernes, og erstattes med en lov som omhandler hatkriminalitet.

Straffelovens paragraf 135, den såkalte rasismeparagrafen, foreslås utvidet til å gjelde hatefulle ytringer «slik at bestemmelsen ivaretar behovet for et strafferettslig vern mot kvalifiserte angrep på trossetninger og livssyn.»

- Vi får et bedre vern mot sterkt krenkende ytringer, samtidig som hensynet til ytringsfriheten blir ivaretatt, sier justisminister Knut Storberget (Ap).
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=545440

Reaksjoner:

Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Alle reagerer mot denne loven. Fra kjendisforfattere som lever av å skrive, til vår egen Siv Jensen som trekker paralleller til Iran.

ja

også kirkelige organer kritiserer regjeringen.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=557752

Eller Høybråten som mener at Navarsete verner Islam:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article2903614.ece

Ja når Vidar Selvbekk kommer på banen vet vi hvor hunden ligger begravet:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article2904576.ece

Rød Stemme alene:

Ja da man våknet opp i morges kunne man høre at lederen for det mosaiske trossamfunn sluttet rekkene og proklamerte at de var i mot denne nye loven.

Akkurat som de er en utsatt gruppe . Om noen retter kritikk mot det trossamfunnet så har man jo en hel institusjon, holocaustsenteret , som er klar til å gå i strid mot enkelte kritikere eller humorister i Otto Jespersens sin støpning.

Ja i dag tidlig så gikk Navarsete ut å trakk tilbake sitt eget forslag. Hun la seg flat for den stormen hun høstet og krøp ( ironisk nok ) til korset.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article2906078.ece

Og da er det bare jeg . Rød Stemme som står alene igjen på slagmarken , kringsatt av fiender og støtter loven som nå blir trekt tilbake.

Ytringsfrihet Javel:

Bakgrunnen for at jeg mener at loven hadde en plass er flerfoldig. For det første er ytringsfriheten en illusjon. Jeg har asperger og som asperger er jeg sosialt blind. Jeg kan derfor si ting som ifølge mine omgivelser sine normer er totalt uakseptabelt å si. Konsekvensen av det er at når jeg sier ting kan jeg være gjenstand for sanksjoner. Bla mistet jeg en bloggvennine fordi jeg ytret meg ekstremt. Der ble jeg sanskjonert. Jeg kunne holdt kjeft , men gjorde jeg det , hadde jeg ofret  min ytringsfrihet .

For det andre så lever vi , like it or not, i et flerkulturelt samfunn. Det innebærer at det finnes mennesker blant oss som har et annet kulturelt perspektiv. De har et annet perspektiv på hva som er gjeldende normssett. Denne gruppen er en minoritet. En del av det å være i et demokrati er at flertallet respekterer mindretallet. Respekt innebærer blant annet at man ikke gjør narr av mindretallet på noen som helst måte. Med en lov som sanskjonerte hatretorikk var man sikret at mindretallet hadde et jurdisk vern mot å bli tråkket på av flertallelet.

Homsejævler

Det som er så rart med ytringer er at de har så mange sider. Ta eks, forskjellen mellom “Niggerfaen” og “Homsejævel”: Fotballmiljøer har jobbet hardt for å være et inkluderende miljø i forhold til hudfarge. Men likevel aksepteres det å rakke ned på homofile. Homofile mennesker har ikke noe vern i mot å bli hengt ut som noe negativt og stigmatiserende. Men folk med en annen hudfarge, har i fotballmiljøer et normativt vern mot å bli sjikanert. Dette til tross for at homofile er like utsatt for stigma som folk med en annen hudfarge.

Dehumanisering:

Det som ligger i stigmaes logikk er å trykke noen ned. Med en total ytringsfrihet er det tillatt å dehumanisere mennesker som har en annen hudfarge eller en annen religion. Adolf Hitler sin hatpropaganda mot jøder ville være tillat.-Så også hutuenes stigma av tutsier. En stigma som førte til folkemord. Et stigma hvor tutsier ble dehumanisert som “kakerlakker ” som man kunne drepe.

Beskyttelse:

Det rare i dette er at det for alle er straffbart å tittulere en politimann som en drittsekk eller purkefaen. Men det er lov å håne en religion eller folkegruppe, ja man blir berømmet over å være en forsvarer for ytringsfrihet.

Det forteller litt om hvilke verdier og hvilken status de enkelte gruppene har og ikke har. Noen grupper innehar en beskyttelse juridisk og normessig, andre har det ikke. Er det rettferdig? Selvsagt ikke.

Av mangelen på en slik lov som innehar en rettferdig og likebehandlete holdning til minoriteter, eksisterer det et retorisk anarki. Om man snakket om et anarki i forhold til handlinger, ville man tolerert det på lik linje som anarki i forhold til ytringer. Dvs. at om man blir drept slått ned eller lignende så var det ingen sanksjoner. Neppe. Da ville man skreket høyt og tydelig om å bli vernet av loven.

Men dette forstår ikke visse mennesker. Øyensynlig ikke.

En spade er en spade uansett:

En spade er en spade uansett, og at Norge er flerkulturelt og at Norge befinner seg i en flerkulturell globalisert verden er en realitet uansett om denne loven ikke eksisterer eller ikke.  Jeg er redd for at konsekvensen av at man mangler et juridisk vern for minoriteters perspektiv av virkeligheten, kan resultere i unødvendige konflikter. Det så man jo klart i forhold til Muhammedtegningene. Karikaturer som ligner på de karikaturene man tegnet av jøder i Tyskland før krigen. Når man ikke hadde et juridisk vern , førte det til vold. Og jeg tror at man ikke juridisk sett på en eller annen måte, klarer å beskytte utsatte grupper, så tror jeg at det i fremtiden vil resultere i vold i en eller annen art.

Grunnen til det er enkel. Mennesker finner seg som regel ikke i å bli tråkket på. En parallell er vendetta fenomenet. I gamle dager og i mindre utviklete samfunn hvor man ikke stoler på staten, har man institusjonaliserte vendetta funskjoner. Av mangel på et juridisk verktøy griper man til selvtekt.

Er det man ønsker ???

Siden alle er uenige i meg uansett ,så åpner jeg ikke for kommentarer.  Jeg har ikke tid til å skrive føre en diskusjon. Ja jeg bruker min ytringsfrihet til å skrive et innlegg uten å åpne for kommentarer.

Men tenk over hvor din grense går i forhold til å bli forulempet.. DIN FORPULTE FAEN DER DU SITTER BEKVEMT PÅ DITT EGET RASSHØLL

NB Nå var du offer for min ytringsfrihet. Do u feel good?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende